Projektjeink

Oktatás-fejlesztési nonprofit közhasznú szervezetként a szállásadás és programszervezés mellett több felnőttképzési projekt résztvevői voltunk az utóbbi években. Hisszük, hogy az egész életen át tartó tanulás programja nem zárul le az iskolapad elhagyásával, hanem akkor kezdődik. Programjainkról készséggel adunk felvilágosítást elérhetőségeinken.

2002-től 2005-ig az észak-németországi partnerünk, a Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen e.V. LEB koordinálásában a Landworker című projektet bonyolítottuk le. 8 európai partnerrel közösen „Felnőttsulikat” – a felnőttképzés helyi kis központjait – alapítottunk vidéki kistelepüléseken, többek között Városlődön is. Az Európai Unió által támogatott programunk fő célja az volt, hogy perifériás európai vidékeken erősítsük a kistelepülések szociális, ökonómiai potenciáljait. Projektünk keretében a legnagyobb sikert gazdasági, nyelvi és turisztikai oktatási programjaink aratták. Nemzetközi hálózatot alakítottunk ki e kis vidéki képzőhelyek között azzal a céllal, hogy a kis európai települések is fennntartható fejlődési pályán induljanak el. 2005-ben közösen kidolgoztuk a projektet bemutató kézikönyvet, mely ide kattintva letölthető.

A Bildungswerk Osterholz koordinálásában az OBIS EU GRUNDTVIG projekt a migráció problémáira keresett európai válaszokat. Míg a projektben résztvevő német, dán, osztrák és olasz partnereink a bevándorlás és integráció nyugat európai problémáit elemezték és analizálták az assesment center vívmányainak átültetésével, addig mi a helyi kisebbségek, főként a roma kisebbség integrációját és annak problémáit osztottuk meg partnereinkkel

A TOURBO meets Europe projekt 2010-2012 között zajlott. Az ötlet egy németországi regionális hálózatból indult ki, TourBo / Touristische Bildungsoffensive (turisztikai képzési előrenyomulás) címmel, és a helyi turisztikai kínálatok összehangolását, az idegenforgalmi képzés javítását célozta meg. A papenburgi népfőiskola koordinálásával TourBo meets Europe Projekt két szinten valósult meg: egyrészt 4 európai partnerrel ( Németország, Szlovénia, Ausztria és Magyarország) egy új turisztikai továbbképzési modellt dolgozott ki, támaszkodva az országokban már meglévő turisztikai képzési kínálatokra és a szakma elvárásaira. Másrészt integrálta ezt az új képzési modellt az európai minőségbiztosítási keretekbe, kreditpontok kidolgozásával (ECVET) egységesítette a képzési színvonalat.

Szervezetünk 2 felnőttképzési intézménnyel párhuzamosan indította a brémai székhelyű Szabadidőtudományi és Kultúra Intézet (IFKA e.V) turisztikai képzést 2011. szeptemberében. A képzésben résztvevő hallgatók szerteágazó szakterületekről érkeztek: a többségük a turizmusban dolgozott, de volt közöttük villanyszerelő, jogász, sakkoktató is. A 200 órát meghaladó képzés során a turisztikai alapismerteken túl helyismereti, önmenedzselési, programszervezési és marketing képzésen vettek részt. A képzések 3 alkalommal, 2011. októberében Magyarországon, 2012. januárjában Németországban és 2012. áprilisában Szlovéniában közösen, egy szemináriumi csoportvezető irányítása alatt folytak, a résztvevők utaztatását a „Kompetenciák a turizmusban – képzés és elismerés” – QUALITOUR című Leonardo Da Vinci Partnerségek pályázatunk keretében finanszíroztuk. A nagy sikerű képzés 2012. májusában szóbeli és írásbeli vizsgákkal fejeződött be.

Az Iglauer Park üzemeltetője, a „Városlődi Villa” Nonprofit Kft. minősített erdei szolgáltatóként évente kb. 30 csoportot fogad, átlagosan 700 fő környezeti nevelését látja el.

Hosszú távú céljaink:

 • Az erdei iskolai tevékenység, mint környezeti nevelési eszköz szélesebb körű elterjesztése, mélyebb integrálása a közoktatási programba.
 • Hatékony környezeti nevelés folytatása, hogy a felnövő nemzedék felelősebb magatartást mutasson a természeti- és épített környezettel szemben.
 • Az erdei iskolák népszerűsítése, az erdei iskolai programokat igénybe vevő csoportok számának növelése.
 • Jelenlegi áraink hosszú távú fenntartásával az Iglauer Park Erdei Iskolába látogatók számának növelése.

Rövid távú céljaink:

 • A hozzánk érkező csoportok fogadásához korszerű és barátságos feltételek kialakítása.
 • Megfelelő körülmények és helyiségek biztosítása az elmélyült erdei iskolai oktatás terepi vizsgálatainak elemzéséhez, értékeléséhez, fejlesztéséhez.
 • Méltányos feltételek biztosítása a szabadidő eltöltésére, rossz idő esetén is.
 • Az erdei iskoláztatási szezon kiszélesítése a kora tavaszi és az őszi hónapokra.
 • A fogyatékossággal élők számára az akadálymentes feltételek megteremtése.
 • A környezeti nevelés színterének erősítése azzal, hogy példaként szolgál környezetbarát megoldások és technológiák alkalmazásával, a használatuk szemléltetésével.
 • Beltéri és terepi foglalkozások eszköztárának gazdagítása.
 • Az erdei iskolai programszolgáltatás minőségének javítása, a kompetencia-alapú oktatláshoz illeszkedő erdei iskolai programok kidolgozása és a programokat bonyolító szakemberek képzése.

A célok elérését szolgálja a Környezet és Energia Operatív Program (röviden KEOP) erdei iskolai és óvodai hálózat fejlesztése című kiírás keretében benyújtott pályázatunk, mely a „Funkcióbővítő fejlesztés a városlődi Iglauer Park Erdei iskolában” címet viseli. A pályázatunk 2010. februárjában támogatásban részesült.

Pályázati projektünk a következő elemekből épült fel:

I. Többfunkciós erdei iskolai épület kialakítása:

 • A park területén, a jelenleg meglévő, régi, rossz állapotban lévő fogadóépülettel, recepcióval szemben található szabad területen egy közösségi funkciót betöltő új épület építése, három szinten. Az új épület lehetővé teszi a vendégek fogadását, az akadálymentesítés feltételeinek megteremtését, közösségi programok lebonyolítását és az erdei iskolai eszközök tárolását. Az épület nagy része közvetlenül erdei iskolai oktatási célokat szolgál.

II. Erdei iskolai foglalkozások során használható eszközök és felszerelések beszerzése

 • erdei iskolában használatos bútorok, berendezések
 • terepi vizsgálatokat, megfigyeléseket, méréseket segítő eszközök (többek között madárgyűrűzési és rovarász eszközök, tájolók, zseblámpák, nagyítók, csillagászati távcsövek)
 • terepi megfigyeléseket könnyítő kerékpárok
 • beltéri foglalkozásokat segítő eszközök, szemléltetést támogató segédeszközök (többek között mikroszkópok, táblák, kivetítők, fali ismertetők, szakkönyvek)
 • információs akadálymentesítés eszközei

III. ESZA típusú tevékenységek

 • Az erdei iskolában oktató szakembereink továbbképzése, átfogó erdei iskolai oktatással, terepi munkával kapcsolatos képzések lebonyolítása.
 • Az erdei iskolai program felülvizsgálata és átdolgozása, kibővítése, oktatási segédanyagok kidolgozása.

A projekt eredményeként reményeink szerint:

 • Az erdei iskolai szezon megduplázódik.
 • Az erdei iskolai szolgáltatást igénybe vevők száma a pályázat benyújtásától számított 10. év végére megduplázódik.
 • Növekszik a fogyatékossággal élő látogatók száma.
 • Az erdei iskolai tevékenység hatékonysága növekszik, a gyerekeknél egyre inkább kialakul és erősödik a környezettudatos magatartás és szemlélet.
 • A környezetbarát megoldásoknak köszönhetően jelentős energia megtakarítást érünk el.
 • A telepített környezetbarát megoldásokkal az alternatív energiaforrások használatát a gyakorlatban tudjuk bemutatni a célcsoport számára.

A projekt 2010.március 1-jén indult és 2011. október 30-án zárult. A projekt honlapja ide kattintva érhető el. A projekt fotóalbuma itt tekinthető meg. Videók a videócsatornánkon nézhetők meg.

A Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) szervezésében, Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében megvalósuló projektben két erdei iskolai terepi oktatónk vett részt a KOKOSZ „Rajtunk is múlik” című képzésén a fejér megyei Gánton 2012-ben.Az akkreditált képzés során a pedagógusok és a szolgáltatók megismerkedtek többek között a Zöld Óvoda, Ökoiskola, Erdei Óvoda, Erdei Iskola kritériumaival, azoknak a fenntarthatóságra nevelésben betöltött szerepével, valamint az ezekhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretekkel.

A projekt második lépcsőjében általános iskolák csoportjai jelentkezhetnek a képzésen résztvett erdei iskolákba, így az Iglauer Parkba is.

Az Iglauer Parkban. 2014.04.01-től egy fővel növekszik foglalkoztatottak létszáma TÁMOP pályázat 100%-os támogatásának köszönhetően.

A társaságunk profiljából adódóan elsősorban a tavaszi és a nyári szezonban szükséges többlet munkaerő alkalmazása, ilyenkor mindig megnöveljük munkatársainak létszámát. A TÁMOP-1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével című pályázat most lehetőséget ad arra, hogy a szokásos 4 hónapnál hosszabb, összesen 15 hónapra szóljon a megbízás egy recepciós kolléga felvételére úgy, hogy abból a pályázatban 12 hónap személyi jellegű költsége 100%-ban támogatott. A fennmaradó 3 hónap a kötelező továbbfoglalkoztatás időszaka, melynek költségeit a szervezetünk saját forrásokból biztosítja.

A pályázat elsődleges célja a hátrányos helyzetű célcsoportokon belül a pályakezdő munkanélküli fiatalok foglalkoztatási lehetőségének megteremtése, így a parkban egy szakképzett fiatal jut lehetőséghez, akinek foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő minden költséget a pályázat finanszíroz a megvalósítás időszaka alatt. A megfelelő munkatapasztalat megszerzése érdekében a fiatal mellett egy kolléga mentori tevékenységet lát el, melynek költségeit a pályázat szintén fedezi.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 2 926 682,- Ft.

A Park épületei szépen megújultak az elmúlt években. Fontosnak tartjuk, hogy vendégeink tartalmas időt töltsenek nálunk. Programjaink a következő szezonban a Bundesministerium des Innern támogatásának köszönhetően a következőkkel bővülnek: mozgásos foglalkozások, kertészkedés, varrás, papír újrahasznosítás, kötélverés, koszorú- és lámpáskészítés.
Már a kisgyermekes családok is bátran bérelhetnek kerékpárokat, mert újonnan beszerzett gyereküléseinknek köszönhetően ők is biztonságosan kirándulhatnak.
Az íjászat mindig kedvelt volt a látogatóink körében. Új felszerelésünknek köszönhetően ez a program immáron minden korosztály számára elérhetővé vált.
Vendégeink komfortérzetét növelendő – a támogatásnak köszönhetően – a szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatásaink is bővülnek: kérhető vasaló, vasalódeszka, varrókészlet, vízforraló.